home
vacatures
job-alert
bemiddelaars en links
over FMF
FAQ
vacature plaatsen
tell a friend
Tell a
Friend


Vacature ingevuld? Meld het ons!
Vacature
vervuld?Opgeslagen
vacatures (0)
Solliciteer hier
Indien solliciteer hier u verwijst naar een ongeldig webadres, is de vacature (hoogstwaarschijnlijk) inmiddels vervuld. Attendeer FMF hierop
favvacicon

Directeur Facilitair Bedrijfbedrijfslogo

Introductie

Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven (CZE) is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis, vol ambitie.

Het bedrijf / The company

Het Catharina Ziekenhuis
Het Catharina ziekenhuis in Eindhoven (CZE) is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis, vol ambitie. Naast de basisfuncties biedt het ziekenhuis op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. In haar ambitie richt het ziekenhuis zich op het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid van de zorg met een belangrijk accent op innovatie. Complexe behandelingen worden gecombineerd met de nieuwste, geavanceerde technieken ten behoeve van diagnostiek en behandeling. Hiermee scoort het CZE een positie in de top vijf van Nederlandse ziekenhuizen. Bijzonder voor een niet academisch ziekenhuis is de ook wetenschappelijke status door samenwerking met de TU/e Eindhoven en met Maastricht UMC. Geleverde output wordt baanbrekend gekwalificeerd, ook internationaal. Het CZE biedt haar medewerkers ruime opleidingsmogelijkheden. Samenwerking is een belangrijk sleutelwoord. Er wordt intensief opgetrokken met opleidingscentra waaronder het UMC Maastricht. CZE is één van de zeven Santeon ziekenhuizen; een samenwerkingsverband waarin deze topklinische ziekenhuizen intensief samenwerken.

De ambitie van CZE richt zich op veilige en waardegedreven zorg. Patiënten komen primair uit het verzorgingsgebied in en rondom Eindhoven. Voor topklinische zorg die niet in andere ziekenhuizen beschikbaar is, komen patiënten ook uit andere delen van Nederland. CZE vindt het belangrijk dat patiënten weten, maar óók het gevoel hebben dat ze kwalitatief bij CZE bij het beste ziekenhuis zijn. Die beleving ontstaat natuurlijk door de innovatieve en goede kwaliteit van zorg en de veiligheid daarvan. Maar patiënten zijn ook klanten en daarin wensen zij een breder pakket aan service. Het werk van het Facilitair Bedrijf speelt hierin een belangrijke rol.

Extra info

Het Facilitair Bedrijf
Het Facilitair Bedrijf (FB) speelt in het snel veranderende Catharina Ziekenhuis een belangrijke rol als het gaat om het verlenen van de beste zorg aan patiënten. Klantgericht én bedrijfsmatig handelen gaan hand in hand. Het FB heeft vanuit haar specifieke verantwoordelijkheid belangrijke impact op de werksfeer en het welbevinden van alle patiënten en medewerkers in het gehele ziekenhuis. Zij dragen bij aan kwaliteit en veiligheid, ervaren gastvrijheid en aantrekkelijk werkgeverschap.

In 2011 zijn door een nieuwe manager diverse veranderingen ingezet als gevolg van een wijziging van de CZE-brede organisatie- en besturingsstructuur. Alle zorg- en ondersteunende onderdelen werden integraal en resultaatverantwoordelijk. De centraal gestuurde stafdiensten ontwikkelden zich naar Service Eenheden, die de opdracht hadden om te veranderen naar een optimaal functionerende, ondersteunende en faciliterende eenheid met dienstverlening aan de interne klant. Deze manager heeft een grote bijdrage geleverd aan deze opdracht alsmede aan een omvangrijk bouwtraject. Na acht jaar CZE is hij recent vertrokken en wordt de positie momenteel ingevuld door een interim manager.

De functie / The role

Functie-inhoud
De uitdaging voor het FB is om vanuit een eigen, stevige strategische positionering aan te sluiten bij de behoefte van de diverse doelgroepen in het ziekenhuis; pro-actieve, professionele en servicegerichte klant - leverancier relaties te onderhouden. Uitgangspunt hierbij is te standaardiseren waar het kan en maatwerk te leveren wanneer het moet. Deze opdracht vraagt enerzijds om snel en adequaat servicegericht handelen en anderzijds om brede, integrale verbanden en initiatieven die de dienstverlening en gastvrijheid van het CZE over de hele linie op een (nog) hoger plan tillen. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om op MT niveau samen te werken, de juiste vragen te stellen en waar nodig facilitaire expertise aan te bieden en in te zetten. Dit is gericht op efficiencyverhoging, innovatie, vernieuwing en verbetering.

Met het vaststellen van de CZE-Veranderagenda voor de Toekomst is binnen het facilitair bedrijf behoefte ontstaan aan een actualisatie van het bestaande visiedocument FB-Kader waarbij beide visies op elkaar aansluiten. Hiermee is reeds een aanvang gemaakt. Aan de hand van diverse programma"s (waaronder Zichtbaar Beter, Gastvrijheid Top of Mind en Safety First) zal een nadere invulling worden gegeven aan een meer ambitieuze, verbindende en veerkrachtige dienstverlening. Doorontwikkeling en vaststelling van het visiedocument zal plaatsvinden onder leiding van de nieuwe manager FB.

Bij het realiseren van meer klantgericht en proactief handelen is verandering van de organisatiecultuur een belangrijk thema: zowel binnen de eigen Service Eenheid als in het totale ziekenhuis. Als boegbeeld van het "gastvrijheidsdenken" heeft de manager FB een centrale rol in de verdere ontwikkeling van het gastvrijheidsconcept. Dit vereist nauwe afstemming en verbinding met de leden van het MT en medewerkers. In het licht van een continue bezinning op kosteneffectief werken en hiernaar handelen, heeft de manager FB er plezier in om met creatieve oplossingen alle aspecten met elkaar te verenigen. Het managen van verwachtingen is hierbij essentieel. Dit zorgt ervoor dat de dienstverlening transparant in meetbare niveaus van dienstverlening is omschreven en duidelijke afspraken worden gemaakt over het te leveren niveau van dienstverlening.

De Manager FB is lid van het ziekenhuisbrede MT en hij/zij levert een actieve bijdrage in het MT en aan de collegae. Externe samenwerking richt zich ook op de collegae in Santeon verband.

Doel van de functie
De Manager van de Service Eenheid Facilitair Bedrijf is op strategisch-tactisch niveau verantwoordelijk voor een optimale ondersteuning van het primaire zorgproces door middel van adequate inrichting van zijn/haar Service Eenheid, vanuit de besturingsfilosofie van het CZE. Hij/zij rapporteert aan de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het MT van het Catharina Ziekenhuis.
Taken en verantwoordelijkheden:

Direct leidinggeven aan vier afdelingsmanagers, stafafdeling en secretariaat, indirect ca. 213 fte.
Verdere ontwikkelen van het FB; transformatie naar een klantgerichte Service Eenheid voor zowel interne klanten (medewerkers) als externe klanten (patiënten, bezoekers, verwijzers).
Innovaties, verbeteringen en efficiency van de zorg vanuit facilitaire dienstverlening en binnen het FB realiseren.
Realiseren van de afgesproken resultaten in de volledige dienstverlening; van vastgoed tot gastvrijheid.
Een leerklimaat organiseren en bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en studenten.
Investeren in samenwerking met externe partijen waaronder Santeon en daarmee de slagkracht van CZE versterken.

Het profiel / Your profile

Om goed invulling te kunnen geven aan het brede takenpakket, zoekt het ziekenhuis een ervaren Facilitair Manager, met de volgende achtergrond:

Academisch werk- en denkniveau;
Kennis van en ruime ervaring met uitvoering van integraal management in een grote, professionele en complexe organisatie, specifiek ook op een logistiek en technisch organisatie onderdeel;
In staat ontwikkelingen en veranderingen op (conceptueel) strategisch niveau te beoordelen en te vertalen naar implementatie;
Verbindend leiderschap met natuurlijk gezag, heldere communicatie, weet daardoor mensen in beweging te krijgen en hen resultaten te laten behalen;
Zelfbewust, krachtig en flexibel kunnen opereren binnen een krachtig MT;
In staat prioriteiten te bepalen en acties, tijd en middelen te organiseren;
Veranderervaring (proces en cultuur)
Projectervaring, lean ervaring is een pré.
Visie op het gebied van gastbeleving en dienstverlening in de zorg en in staat deze te vertalen naar mogelijkheden binnen het ziekenhuis en het Facilitair Bedrijf in het bijzonder.

Kerncompetenties
Zichtbaar als manager; hij /zij is het boegbeeld van het Facilitair Bedrijf;

Van nature verbindend; werkt graag en makkelijk samen met alle geledingen; zowel intern als extern;
Daadkrachtig, veerkrachtig en volhardend in combinatie met een flexibele attitude t.a.v. de primaire processen in de zorg;
Sensitief, kan goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen en daarmee relevante issues en behoeften op tafel te krijgen;
Resultaatgericht; werkt planmatig en doelgericht naar eindresultaten toe ondanks eventuele (tegen)krachten in en buiten de organisatie;
Innovatief, initiatiefrijk, creatief en anticiperend;
Ambitieus, authentiek en in balans;
Is gevoelig voor deadlines (afspraak is afspraak), monitort de voortgang en onderneemt actie wanneer dit is vereist;
Denkt en handelt in termen van gast, gastvrijheid en gastgerichtheid;
Heeft een sterk tactisch regisserend vermogen en toont zich politiek behendig en slagvaardig. Creëert synergie tussen organisatieonderdelen.

Van de manager wordt tevens verwacht dat hij/zij circa vijf keer per jaar een week (7x24 uur) zogeheten "achterwacht" diensten draait.

Het aanbod / The offer

De functie is volgens de ziekenhuis CAO ingeschaald in FWG 80.

Reactie / Reaction

Voor de volledige omschrijving van de vacature verwijzen we je graag naar de website van Crown Gillmore BV: klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven via telefoonnummer 033 - 28 58 700. Indien u geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen via de website van Crown Gillmore BV; www.crowngillmore.nl. Een referentieonderzoek, diplomacheck en assessment (onder voorbehoud) zullen onderdeel uitmaken van de procedure. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 13 oktober 2019.


Solliciteer hier
Indien solliciteer hier u verwijst naar een ongeldig webadres, is de vacature (hoogstwaarschijnlijk) inmiddels vervuld. Attendeer FMF hierop

Uw referentie aan www.fmfvacatures.nl wordt gewaardeerd.
Your referral to www.fmfvacatures.nl is appreciated.


Gegevens

Werkgever:
Catharina ziekenhuis
Vacaturesteller:
Catharina ziekenhuis
Standplaats:
Eindhoven

Geplaatst op FMF: 08 oktober 2019

Branche: Medical, Healthcare
Functie: Management, Medisch algemeen
Opleidingsniveau: WO/academisch / MSc
Werkervaring: 5-10 jaar, > 10 jaar